LEAGUE RESULT - West Zone Inter University Volley ball (Women) Tournament, 12-15 Dec, 2018

 

LEAGUE RESULT

 

Final Result        Date 15/12/2018

Winner: RTM Nagpur

Runners up: Savitribai Phule Pune University, Pune

IIIrd  Position:  University of Rajasthan, jaipur

IVth Position: PDS University, Sikar

 

Date – 12 December 2018

Session-Morning                                                                                     Round I

 

S.No.

Match No.

Winning Team

Losing Team

Score

1.

1

V.N.S. Gujrat univ.

S.G. Guru Univ. Godhara

25-11, 25-19

2.

2

G.T. Univ. Gujrat

R.G.P. Vishwavidyala, Bhopal 

25-10, 25-20

3.

3

Saurashtra University, Rajkot

M.G.S.University, Bikaner

25-12, 29-27

4.

4

Banasthali Vidyapith, Banasthali

Sardar Patel Univ. Vallabh Vidyanagar 

25-23, 25-14

5.

5

Maharshi Arvind Univ. Jaipur

Charotar Univ., Gujrat

W/O

6.

6

Gujrat Univ. Ahmedabad

Barkatullah Univ. Bhopal

25-13,25-8

7.

    7

S.R.T. Marathwada Univ. Nanded 

 

Dr. H. Gour Univ. Sagar

24-26, 25-9, 25-14

8.

8

H.N. Gujarat Univ. Patan

Univ. of Kota, Kota

25-11,25-10

9.

9

S.G.B. Amravati Univ. Amravati

J.N.V. Univ. Jodhpur

25-14, 25-5

10.

10

M.K.K.B. Univ. Bhavnagar  

Solahpur Univ. Solahpur

25-17,25-15

11.

11

Central Univ. Rajasthan

Jaipur National Univ. Jaipur

25-14,25-17

12.

12

Devi Ahilya Univ. Indore

Bhupal Nobles Univ. Udaipur

25-8,25-14

13.

13

M.S. Univ. Baroda

M.D.S. Univ. Ajmer

25-11,25-7

 

Date – 12 December 2018                                                                                   Round I       Session – Evening

 

S.No.

Match No.

Winning Team

Losing Team

Score

1.

14

Mumbai Univ. Mumbai

K.B.C. North Maharasthra Univ. Jalgaon

25-10, 25-12

2.

15

M.L.S. Univ. Udaipur

M.C. Bundelkhand Univ. Chhatarpur

25-11,25-11

3.

16

Swarnim Univ, Gandhinagar

Ganpat University, Gujrat

W/O

4.

17

Dr. B.A.M. Univ. Aurangabad

Tantia Univ. Ganganagar

W/O

5.

18

R.D. Vishwavidyalaya, Jabalpur

Nirma Univ. Ahmedabad

25-6, 25-3

6.

19

Parul Univ. Vadodra  

Vivekananda Global Univ. Jaipur

W/O

7.

20

B.K.N.M. Univ. Junagadh

M.I.T. World Peace Univ. Pune

W/O

8.

21

Vikaram Univ. Ujjan

Manipal Univ. Jaipur

25-22, 27-25, 25-9

9.

22

Shivaji Univ. Kolhapur 

Swarnim Gujarat Sports Univ. Gandhinagar

25-17,25-17

10.

23

KSKV Kachchh Univ. Bhuj

Symbiosis, Pune

W/O

 


 

 

Date – 13 December 2018

Session – Morning

 

S.No.

Match No.

Match

Time

Pool

Court

Venue

1.

14

 

2.00

C

1

SMS

2.

15

 

2.00

C

2

SMS

3.

16

 

2.30

D

3

SMS

4.

17

 

3.00

D

4

IISU

5.

18

 

3.00

D

1

SMS

6.

19

 

3.00

D

2

SMS

7.

20

 

3.00

D

3

SMS

8

21

 

4.00

A

1

SMS

9

22

 

4.00

D

2

SMS

Date – 13 December 2018

 

S.No.

Mathch No.

Winning Team

Losing Team

 

Score

1

1

Mumbai Univ. Mumbai

M.S. Univ. Baroda

 

15-12, 25-10

2

2

M.L.S. Univ. Udaipur

 

Jiwaji Univ. Gwalior

25-13, 25-12

3

3

Bharti Vidhyapeeth, Pune

 

Saurashtra Univ. Rajkot

25-6, 25-15

4

4

Gujrat Univ. Ahmedabad

Banasthali Vidhyapith

 

25-9, 25-20

5

5

S.R.T. Marathwada Univ. Nanded

H.N. Gujrat Univ. Patan

27-25, 25-20

6

6

SNDT Women’s Univ. Mumbai

S.G.B. Amravati Univ. Amravati

 

25-14, 25-21

7

7

V.N.S Gujrat Univ. Surat

 

Maharshi Arvind Univ. Jaipur

25-10, 25-18

8

8

M.K.K.B. Univ. Bhavnagar

Godwana Univ. Gadchiroli

 

25-9, 25-18

9

9

Devi Ahilya Univ. Indore

Central Univ. Of Rajasthan

25-13, 25-23

10

10

Dr. B.A.M. Univ. Aurangabad

Vikram Univ. Ujjain

25-6, 25-6

11

11

R.D. Vishwavidyalaya, Jabalpur

Parul Univ. Ahmedabad

25-15, 25-18

   12

12

IISU Jaipur

G.T. Univ. Gujrat

25-11, 25-15

13

13

R.T.M. Nagpur Univ. Nagpur

B.K. N.M. Univ. Junagadh

 

25-22, 26-24

 

 

 

Date – 13 December 2018

 

S.No.

Match No.

Winning Team

Losing Team

Score

1

14

Mumbai Univ, Mumbai

MLS. Udaipur

25-16, 25-7

2

15

Bharti Vidyapeeth, Pune

Gujrat Univ, Ahmadabad

25-20,25-17

3

16

SNDT Women’s Univ. Mumbai

S.R.T. Marathwada Univ. Nanded

25-13, 25-7

4

17

V.N.S Gujrat Univ. Surat

KSKV Kachchh Univ. Bhuj

25-22, 25-22

5

18

Devi Ahilya, Indore

M.K.K. Bhavnagar

25-21, 27-25

6

19

Shivaji Univ. Kolhapur

 

B.M.K Univ, Aurangabad

25-11, 25-10

7

20

RTM, Nagpur

R.D, Jabalpur

25-10, 25-13