West Zone Inter University Volleyball (W) Tournament, 2015-16

IIS University Volleyball Team participated in West Zone Inter University Volleyball (W) Tournament held at Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati  from 19 to 23 January, 2016.

The IISU Volleyball team players are:

S.No.Name of PlayersClass (Semester)

1

Jaya Dwivedi (Captain)B.A. (VI Sem)

2

Nisha ChaturvediB.A. (VI Sem)

3

Mamta ChaharB.Sc. (VI Sem)

4

Ekta SharmaB.Sc. (H) (IV Sem)

5

Nivedita RathoreB.A. (IV Sem)

6

Deepika ShekhawatB.A. (H) (IV Sem)

7

Mumal KanwerB.A. (H) (IV Sem)

8

Kiran ChoudharyB.A. (H) (IV Sem)

9

Nishtha GuptaB.Com. (H) (II Sem)

10

Shailja Rai VinayB.A. (H) (II Sem)